Ontwikkelen
doe je samen

‘Ontwikkelen doe je samen’ is de visie van Het Zuiderlicht. We werken vanuit de driehoek kind, ouders en leerkracht. De school begeleidt de leerlingen bij deze ontwikkeling, zowel op cognitief als op sociaal emotioneel gebied. Ons doel is om het kind optimaal tot zijn recht te laten komen.

Ontdeklokaal

We zijn dit schooljaar begonnen met de invoering van het concept van Deep Level Learning onder leiding van Sonia van Enter. Het concept zoals ze dat ook bij Chr. Huijgens heeft ontwikkeld is

“Deep Level Learning voor alle kinderen ”

niet alleen geschikt voor hoogbegaafde kinderen, maar ook prima in te zetten voor kinderen van alle niveaus. We zijn een van de eerste reguliere scholen die hier mee aan de slag gaan. Kinderen leren vanuit grote thema’s de wereld ontdekken. We bieden geen aparte vakken meer aan als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur, maar deze worden geïntegreerd en betekenisvol in

samenhang aangeboden in thema’s. Kinderen zijn veel meer betrokken, leren veel en kunnen bij het verwerken hun diverse talenten ontwikkelen. Alle kinderen van de hele school zijn gelijktijdig met hetzelfde thema bezig.

Gepersonaliseerd leren

‘s Ochtends staan vooral de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen centraal. Hierbij wordt de instructie en verwerking afgestemd op ieder kind. Waar mogelijk gebruiken we hulpmiddelen, waarbij kinderen en leerkrachten direct kunnen zien wat er goed gaat en waar ondersteuning bij nodig is.

Kanjertraining

De Kanjertraining gaat als een rode draad door onze school. In iedere groep wordt gewerkt aan sociaal emotionele vaardigheden. Dit gebeurt in speciale lessen, maar ook in de dagelijkse gang van zaken.

Respect voor elkaar is daarbij het uitgangspunt.

Samenwerking met ouders

We zijn trots op de grote ouderbetrokkenheid bij ons op school. Er is een actieve oudercommissie en ook de medezeggenschapsraad is zeer betrokken bij alles wat er gebeurt.

Cruijffcourt

Het Cruijffcourt ligt naast Het Zuiderlicht. Onze leerlingen spelen er graag en vaak. Ook organiseert Sport in Dronten er regelmatig buitenschoolse activiteiten.

Van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school!